QC-profil

Kvalitetskontroll:
Det er ikke produkter som vil bli sendt uten å bli inspisert strengt av CERAROCK QC-teamet.

QC_Profile2
QC_Profile1
QC_Profile3
QC-sertifiseringer
Test-report_G15-WT7424E2
Test-report_G15-WT7424E

Standard: Testrapport
Nummer: G15-WT7424E
Utgivelsesdato: 2015-10-28
Utstedt av: Nasjonalt senter for tilsyn og inspeksjon for keramiske sanitetsbeholdere og VVS-armaturer

Test-report_G14-WT7424E2
Test-report_G14-WT7424E1

Standard:Testrapport
Nummer:G14-WT3523E
Utgivelsesdato:2014-05-12
Utstedt av:Nasjonalt senter for tilsyn og inspeksjon for keramiske sanitetsbeholdere og rørleggerarmaturer